Ο επίσκοπος Ζαράισκ Κωνσταντίνος ενεκρίθη στο αξίωμα του πατριαρχικού εξάρχου Αφρικής - Πατριαρχικός Έξαρχος Αφρικής
RUS | ENG | FRA | SWA | DEU | عرب | Ελλ | PT

Ο επίσκοπος Ζαράισκ Κωνσταντίνος ενεκρίθη στο αξίωμα του πατριαρχικού εξάρχου Αφρικής

Στην από 12ης Μαρτιόυ 2024 συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας συζητήθηκε η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας περί «από ιεροσύνης καθαιρέσεως» του ασκούντος χρέη πατριαρχικού εξάρχου Αφρικής επισκόπου Ζαράισκ Κωνσταντίνου (πρακτικά υπ’ αριθμ. 30), ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα patriarchia.ru.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2024 η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας αποφάσισε την «από ιεροσύνη καθαίρεση» του ασκούντος χρέη πατριαρχικού εξάρχου Αφρικής επισκόπου Ζαράισκ Κωνσταντίνου.

Νωρίτερα, τον Νοέμβριο 2022 η Ορθόδοξη Εκκλησία Αλεξανδρείας προέβη σε «από ιεροσύνης καθαίρεση» του μητροπολίτη Κλιν Λεωνίδα, ο οποίος εκείνο το διάστημα χρημάτιζε επικεφαλής της Πατριαρχικής Εξαρχίας Αφρικής. Κατά την από 29ης Δεκεμβρίου 2022 (πρακτικά υπ’ αριθμ. 136) συνεδρία της η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας λαμβάνοντας υπόψη την έμπρακτη προσχώρηση στο σχίσμα του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄, καθώς και την κοινώς αποδεκτή αρχή της έλλειψης δικαστικής αρμοδιότητας μιας Αυτοκεφάλου Εκκλησίας έναντι κληρικού άλλης Αυτοκεφάλου Εκκλησίας, αποφάνθηκε «να κρίνει κανονικώς ανυπόστατη και άκυρη την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας περί της “από ιεροσύνης καθαιρέσεως” του πατριαρχικού εξάρχου Αφρικής μητροπολίτη Κλιν Λεωνίδα, καθώς και όλες τις άλλες παρόμοιες αποφάσεις έναντι κληρικών της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Σήμερα, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας αποφάνθηκε να θεωρήσει αθέμιτη και άκυρη την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας περί «από ιεροσύνης καθαιρέσεως» του ασκούντος χρέη πατριαρχικού εξάρχου Αφρικής επισκόπου Ζαράισκ Κωνσταντίνου.

Επίσης, με συνοδική απόφαση επικυρώθηκε η επιλογή του επισκόπου Ζαράισκ Κωνσταντίνου ως πατριαρχικού εξάρχου Αφρικής.

Μοιράσου στα κοινωνικά δίκτυα: